novembre 15, 2019 / by admin

Condicions d’us

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MURMURI SOLUCIONS, S.L. amb CIF B66998741 informa que és titular del lloc web www.iterem.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, MURMURI SOLUCIONS, S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és MURMURI SOLUCIONS, S.L., amb CIF B66998741 i domicili social en CARRER BALMES, 66, ENTLO. 1ER. 08007, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el volum 45906, foli 159 full B-502654 i inscripció 1ª . L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: opd@murmurisolucions.com

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web de MURMURI SOLUCIONS, S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MURMURI SOLUCIONS, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MURMURI SOLUCIONS, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per MURMURI SOLUCIONS, S.L. per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MURMURI SOLUCIONS, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
MURMURI SOLUCIONS, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MURMURI SOLUCIONS, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MURMURI SOLUCIONS, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions
MURMURI SOLUCIONS, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MURMURI SOLUCIONS, S.L. amb CIF B66998741 i domicili social situat a CARRER BALMES, 66, ENTLO. 1ER. 08007, BARCELONA , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, MURMURI SOLUCIONS, S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

MURMURI SOLUCIONS, S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MURMURI SOLUCIONS, S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

MURMURI SOLUCIONS, S.L. informa que les seves dades seran tractades conforme a l’existència del seu consentiment.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic opd@murmurisolucions.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
MURMURI SOLUCIONS, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MURMURI SOLUCIONS, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MURMURI SOLUCIONS, S.L.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MURMURI SOLUCIONS, S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MURMURI SOLUCIONS, S.L.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
MURMURI SOLUCIONS, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MURMURI SOLUCIONS, S.L. té el seu domicili a CARRER BALMES, 66, ENTLO. 1ER. 08007, BARCELONA.

 

CLÀUSULA NEWSLETTER
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a un sistema de tractament sota la responsabilitat de MURMURI SOLUCIONS SL amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder remetre-li periòdicament el nostre Newsletter. En compliment amb la normativa vigent, MURMURI SOLUCIONS SL informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat.
L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra
adreça CARRER BALMES, 66, ENTL. 1r, 08007 BARCELONA.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció a la Newsletter, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic opd@murmurisolucions.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.