blog

maig 18, 2023 / by iterem / In Gestió de processos, Gestió del canvi, Iterem, Transformació digital / Comentaris tancats a Com la gestió de processos (BPM) pot solucionar els problemes actuals que recullen els titulars de la premsa?

Com la gestió de processos (BPM) pot solucionar els problemes actuals que recullen els titulars de la premsa?

En aquestes notícies periodístiques es destaquen alguns d’aquests problemes rellevants en el sector sanitari:

Una conclusió ràpida des de la visió de la gestió per processos seria que: “Els processos administratius en el sector salut es podrien redissenyar i optimitzar, per a millorar l’atenció al pacient i la percepció entre professionals de la salut”.

Els processos administratius en el sector salut

Històricament, el sector de la salut s’ha enfocat més en els processos sanitaris que en els processos administratius. No obstant això, en els últims anys, s’ha anat reconeixent la importància d’optimitzar els processos administratius per a millorar l’eficiència i qualitat de l’atenció sanitària.

Els processos administratius són un engranatge clau que permet que les i els pacients rebin l’atenció mèdica necessària, garantint la disponibilitat i utilització adequada dels recursos, reduir els costos i millorar la seva satisfacció.

Complexitat dels processos

Els processos administratius en el sector salut poden ser molt complexos a causa de diferents factors:

 • la naturalesa crítica i sensible de la informació mèdica i la necessitat de complir amb normatives i regulacions específiques.
 • la gran quantitat d’actors intervinents en els processos, des de personal mèdic, d’infermeria o tècnic fins a asseguradores, reguladors i pacients.
 • la falta d’estandardització i automatització.

Per exemple, la programació d’assistència sanitària pot semblar una tasca senzilla, però en realitat pot ser bastant complexa: analitzar la procedència de la sol·licitud i que es compleixin els requisits i les restriccions, la intervenció d’asseguradores, coordinar la petició de proves específiques o la disponibilitat de les agendes del personal sanitari, a més de l’existència de normativa que ha de complir-se per a protegir la privacitat i la confidencialitat de la informació dels i les pacients.

Igualment ocorre amb altres processos administratius com a ingressos mèdics i quirúrgics, documentació clínica, prestacions, etc.

Un altre factor necessari per a analitzar en els processos administratius és el repartiment de les activitats entre els diferents perfils del personal sanitari i administratiu.

Problemàtica que s’origina

La ineficiència dels processos provoca:

 • l’acumulació de tasques administratives en els perfils del personal sanitari genera descontent i insatisfacció laboral del personal mèdic i d’infermeria
 • els i les pacients han de romandre en llargues llistes d’espera per a accedir a l’atenció mèdica d’especialistes, realització de proves o intervencions quirúrgiques.

Quins serien els primers passos per a solucionar la problemàtica concreta dels processos administratius en el sector salut?

Partint de la importància que tenen els processos administratius en la qualitat de l’atenció sanitària al pacient, la clau per a millorar l’eficiència operacional és implantar la gestió per processos (BPM) utilitzant la tecnologia com a palanca del canvi.

El primer pas seria l’anàlisi i redisseny de nous processos: partint de l’anàlisi dels processos actuals podem identificar les àrees de millora i conducta al disseny dels nous processos en els quals s’optimitzin la distribució de tasques dels diferents perfils de personal sanitari i administratiu.

Recolzar-se en una plataforma tecnològica com ADONIS de BOC Group és un factor accelerador de l’èxit:

 • Compta amb una interfície gràfica intuïtiva que facilita la creació de models de processos i la identificació d’àrees de millora.
 • És una plataforma col·laborativa en la qual es poden compartir amb agilitat els processos, les millors maneres de treballar en tota l’organització
 • A més, ofereix eines de simulació i anàlisi que permeten als usuaris avaluar diferents escenaris i prendre decisions per a millorar l’eficiència i efectivitat dels processos.

I quins beneficis obtindria amb aquesta anàlisi i redisseny dels processos per a solucionar la complexitat dels processos i la seva ineficiència?

Operatius

 • Qualitat i productivitat: en estandarditzar els processos, totes les persones coneixen exactament les seves responsabilitats, el camí a seguir, això facilita el compliment i deixa menys espai als errors operatius.
 • Millora contínua: estructurar, diagramar i analitzar els processos permet plantejar-se l’operativa actual i promou la millora contínua. Es detecten ineficiències, febleses organitzatives, colls d’ampolla i errors de manera ràpida i metòdica, reduint els riscos.
 • Facilita l’automatització: partir d’un procés optimitzat TO-BE i usar el llenguatge BPMN2.0 facilita la comunicació amb departaments tècnics i és la base dels softwares d’automatització.

Organitzatius

 • Afavoreix la comunicació: tota la informació és fàcilment accessible i actualitzada i es possibilita la difusió del coneixement.
 • Conserva el coneixement: permet crear espais compartits de coneixement a través dels processos.
 • Claredat i transparència: les persones tenen accés a les instruccions clares i sobre com completar un procés de manera autònoma.
 • Facilita la formació i incorporacions a l’equip: facilita l’adaptació, l’aprenentatge i la sintonia amb la cultura de treball de la seva empresa

A iterem coneixem en profunditat els processos administratius en el sector salut, no dubtis a contactar-nos si necessites organitzar-los. No perdis l’oportunitat de veure els beneficis!