blog

desembre 7, 2020 / by iterem / In Iterem / Comentaris tancats a iterem, què fem i com ho fem

iterem, què fem i com ho fem

A iterem creem eficiència operativa impulsant processos a través de la tecnologia.

Som especialistes en serveis i solucions orientades a la gestió de processos (BPM), acompanyem a les organitzacions en la seva transformació digital a:

  • aconseguir un nivell de comprensió i transparència de les relacions, a nivell de sistemes, proveïdors, clients i distribuïdors,
  • mesurar el seu rendiment en les dimensions del temps, el cost i la qualitat,
  • una gestió efectiva per a la millora contínua i,
  • traslladar l’estratègia cap a una realitat operacional.

La nostra fórmula per a l’èxit és:

Persones: Treballar amb i per a les persones. Per a nosaltres, l’èxit d’un projecte es mesura no només per la generació de les entregues necessàries, sinó també per assegurar que al final del projecte, l’organització està dotada amb les habilitats i competències necessàries per seguir aplicant accions de millora contínua.

Processos: Els majors reptes als quals s’enfronten les organitzacions avui en dia es poden abordar a través d’un marc de gestió de processos i així resoldre els problemes que ja tenen en les operacions: colls d’ampolla, falta d’estandardització, etc.

Tecnologia: Integrem les noves tendències d’automatització i intercanvi de dades.

Il·lusió + motivació + cooperació: Treballem per mantenir la qualitat dels nostres serveis i la satisfacció de la nostra clientela sota els valors d’eficiència, compliment, proximitat, transparència, qualitat i agilitat.

I repetim! Per això ens anomenem iterem.


Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps 2019, promovem la conciliació laboral, familiar i social, la igualtat d’oportunitats, la integració, la formació contínua, el coneixement compartit, el treball en equip i el lideratge.

Cada dia construïm el que significa formar part d’iterem.