blog

octubre 14, 2020 / by iterem / In Iterem / Comentaris tancats a La igualtat es treballa cada dia

La igualtat es treballa cada dia

El 22 de març va entrar en vigor la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Independentment de l’existència d’una llei, a iterem ens prenem la igualtat molt seriosament, per la qual cosa durant aquest 2020 vam realitzar una avaluació, amb l’ajuda de Fundació PIMEC, del posicionament de la nostra empresa envers la igualtat.

L’anàlisi de resultats aborda aspectes com:

  • Retribució salarial.
  • Formació.
  • Promoció i desenvolupament professional.
  • Comunicació.
  • Gestió del temps.
  • Prevenció de salut i benestar en el treball.
  • Assetjament sexual i per raó de sexe.

Una de les millores detectades estava precisament relacionada amb aquest últim punt, ja que segons l’article 48.1 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses, independentment de la seva mida, tenen l’obligació de tenir un protocol sobre assetjament sexual i sobre la base del sexe.

Després d’un llarg treball, no només hem finalitzat la seva redacció, sinó que també l’hem presentat a tota l’empresa. A més a més,  ens hem matriculat al curs “Eines per prevenir i erradicar l’assetjament a la feina“ de Barcelona Activa que, entre altres programes, inclourem al nostre pla de formació anual.

Deixem aquí el nostre protocol, per si serveix d’ajuda i exemple a altres empreses, que com la nostra,  consideri la igualtat un tema prioritari per abordar i en el que treballar per millorar cada dia.

Protocol_prevenció_i_abordatge_assetjament

Photo by Clay Banks on Unsplash