blog

març 11, 2021 / by iterem / In Iterem / Comentaris tancats a Primer transformar i després digitalitzar

Primer transformar i després digitalitzar

A iterem som una consultoria especialitzada en solucions tecnològiques per a l’eficiència operacional. Impulsem la gestió per processos (BPM) de les organitzacions i les acompanyem en la seva transformació digital.

Transformació digital, sí. Avui en dia, amb tantes eines tecnològiques a l’abast de totes les empreses, sembla que aquest canvi ha de ser fàcil. Localitzem una nova tecnologia, detectem l’oportunitat, la implantem, i ¡clic! Transformació digital en marxa.

Evidentment, no és tan senzill. La tecnologia és un facilitador, però no l’objectiu en si. Pot suposar una forta inversió en temps i diners si no s’ha identificat el problema a resoldre, si no es trien els companys de viatge adequats perquè la implementació funcioni… Un altre punt comú que és encara més important és el factor humà: d’ell pot dependre l’èxit o el fracàs de la transformació digital de la nostra companyia.

Organització i cultura

La transformació digital va més enllà de l’àmbit tecnològic. Es tracta d’un procés en el qual les persones són la clau de l’èxit. El principal repte serà involucrar totes les persones de l’organització per promoure i implementar amb èxit una nova cultura digital encaminada a l’eficiència. Adoptarem noves habilitats i competències digitals, de manera que el subjecte actiu de la transformació digital seran les persones de l’organització. Així, és clau gestionar adequadament el procés d’adaptació i identificar i combatre la resistència al canvi. Perquè no hi ha canvi possible sense les persones, i per això per a nosaltres, a iterem, les persones són un ingredient fonamental de l’èxit, al costat dels processos i la tecnologia.

Estratègia i lideratge

En aquest acompanyament de les organitzacions cap a la seva transformació digital, a la nostra consultoria tenim clar que el canvi s’ha d’impulsar des de l’alta direcció. A més, l’estratègia de transformació digital s’ha d’enfocar i impregnar la visió de l’empresa, els seus objectius i les seves finalitats. Per això, el primer pas que realitzem a iterem és una profunda anàlisi interna de la companyia a nivell de processos, que contingui informació d’objectius, equip, indicadors, normes…

A partir d’aquesta anàlisi, d’aquest mapa de processos de l’organització, s’estableixen les bases per a aquest canvi estratègic d’èxit. Si els col·laboradors de l’organització són el motor del canvi, els líders han de ser els guies durant el recorregut. Implementar un lideratge de proximitat és un factor crucial perquè les empreses creixin, es transformin i triomfin. A iterem facilitem aquest camí oferint les eines adequades per a una cultura de col·laboració en la identificació, definició i millora de processos, que involucri col·laboradors, empleats i clients, evitant les sitges d’informació i fomentant la transparència en els processos.

Una mica més

A iterem sabem que la transformació digital no és un projecte amb final, és un procés evolutiu on el canvi és l’única constant. Per això els nostres serveis de consultoria permeten a les organitzacions implementar amb èxit el procés de transformació digital, amb un important estalvi en temps i costos i de la mà de les millors eines tecnològiques. Analitzem com impacta la digitalització i com l’empresa pot beneficiar-se’n per ser més competitiva.

Processos i tecnologia, per i per a les persones. Facilitem l’eficiència operacional de tal manera que l’organització acaba dotada de les habilitats i competències necessàries per continuar aplicant accions de millora contínua, que li permetin seguir sent competitiva en aquest entorn canviant i incert en què estem immersos.